Błędy medyczne

Placówki medyczne, które w wyniku zaniedbania, zaniechania lub błędnej diagnozy doprowadziły u pacjentów do problemów zdrowotnych, odpowiadają za swoje czyny. Roszczenia odszkodowcze kierowane są wówczas do ubezpieczyciela placówki służby zdrowia ( nie do personelu medycznego ! ). W ramach zawartej polisy odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność. Do niego kierowane są roszczenia odszkodowawcze.

 

Od 2012r działają Komisje ds. zdarzeń medycznych - instytucje wojewódzkie, które w prostych i mniejszych sprawach pomagają poszkodowanym. Choć to duże ułatwienie, to wypłacane świadczenia nie zadawalają większości pacjentów. Z tego też powodu preferujemy tradycyjną drogę dochodzenia odszkodowania jakim jest powództwo cywilne. Tylko w ten sposób można uzyskać właściwe odszkodowanie za błąd medyczny.   

 

Zapytanie formularz -
błąd w sztuce medycznej
Wybierz odpowiedź...
8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
16:00 - 20:00
po 20:00